Radioday 2002

 

ZA 2 MAART 2002: Vroeg in de ochtend opgestaan om op andermaal een mooie winterdag, zoals het de laatste jaren iedere keer is op de radiodagen, te reizen naar Amsterdam. Koningszaal bij Artis als locatie en  hopelijk een redelijke opkomst. De verwachting is zondermeer uitgekomen want ruim 300 mannen en vrouwen, langzamerhand het merendeel van middelbare leeftijd, kwamen op deze dag af. Niet alleen om films te kijken en de stands te bezoeken maar vooral om elkaar te zien, te spreken en herinneringen op te halen. Het valt ons met het jaar meer en meer op hoe hartelijk men na al die jaren met elkaar omgaat en hoeveel vriendschappen er in de afgelopen 24 jaar tijdens die dagen zijn ontstaan. Maar we kwamen ook voor de gasten, die de moeite hadden om vanaf  'om de hoek'  en van verre belangeloos te komen om te worden ondervraagd door Hans Knot en Jelle Boonstra.

Afwezige

Helaas, zo hoorde ik 36 uur voor aanvang van de radiodag, dat Johnny Lewis wegens persoonlijke omstandigheden niet kon komen. Helaas, maar Johnny had zijn goede vriend Nigel weten over te halen naar Nederland te vliegen. Alleen zijn vliegtuig was volgens Nigel uitgevallen waardoor hij pas laat in de middag arriveerde en er slechts een kort interview kon plaats vinden. Ik heb met opzet gekozen voor zijn Voice of Peace periode, gezien Caroline die dag al aan de beurt was geweest wat het verleden betreft. Andere, heerlijke, gasten waren Pieter Damave, Hans Hogendoorn, Brian Anderson, Dennis King en Graham Gill. Wat ik van allen heb begrepen dat ze de dag enorm gezellig hebben gevonden en dat vooral hereniging van een aantal mensen na meer dan 25 jaar een enorm fijn gevoel had gegeven. Dank voor Uw komst.

Verklaring

Dank is ook verschuldigd aan al die vrijwilligers die iedere keer voor de dag bereid zijn mee te werken. Voor vervoer: Bert Bijholt, Meindert Dikboom, Theo van Halsema. Voor standverkoop: Meindert en Pim Dikboom, Pim en Jana Knot, Jan Fr� Vos. Voor begeleiding van de gasten: Evert Stolman. We kunnen altijd op jullie rekenen. Ook natuurlijk dank aan een ieder die is gekomen om het geheel te aanschouwen. Op naar de volgende radiodag met tenslotte nog een verklaring over mijn herhaalde vraagstelling over stilte achter in de zaal. Als je in de zaal zit kan het best zijn dat je het geluid van de vraaggesprekken goed verstaat. Immers de geluidsboxen versterken het geheel. Echter als je aan de kant van de interviewtafels staat hoor je niet dat geluid, we zitten immers achter de boxen. Wat echter naar de presentatietafel komt is het zinderende geluid van mensen die zo nodig tijdens het interviewen met elkaar moeten praten. Dus de tegenstroom van geluid. Met deze uitleg hoop ik dat er begrip is voor mijn irritatie die herhaaldelijk ontstond. 

Ik kreeg op zondag tientallen mails en telefoontjes met complimenten voor de goed georganiseerde dag. Dank daarvoor en het houdt in dat alle inspanningen niet voor niet zijn geweest en het onderhouden met contacten in de afgelopen tientallen jaren ook zijn uitwerking heeft. Aan alle gasten nogmaals dank voor de komst. En Hans Hoogendoorn dank voor je zeer positieve woorden. We zien elkaar. De locatie wordt trouwens in heroverweging genomen gezien de service ditmaal in vergelijk met vorig jaar optimaal was. Dit ondanks de hoge kosten. Ik zit liever in deze zaal dan in een kerkruimte. We houden jullie op de hoogte. Op naar 25 jaar radiodag in maart 2003.

Hans Knot

 

Click on the pictures to enlarge:

A nice model of the Mebo II

Brian Anderson and Hans Knot

Sietse Brouwer, Peter Fransz, Dave Francis and Barry James (Radio Caroline)

Brian Anderson and Dennis King

Walter Zwart (Walter Simons) and Jan Parent (Jan Veldkamp)

Bob Noakes

Wim van Egmond

Herbert Visser and Edo Peters

Barry James, John Patrick (John S. Platt) and Riga Steve (Radio Caroline)

Walter Zwart, Edo Peters and Dave Asher

Graham Gill, Dennis King and Brian Anderson

Graham Gill, Pieter Damave and Brian Anderson

Brian Anderson

Dennis King

Hans Knot and Graham Gill

Hans Knot, Graham Gill and Dennis King

Graham Gill

Nearly 300 people attended

Hans Knot and Graham Gill

Christian Bergmann and Jan van Heeren

Ben Meijering, Wim van Egmond, Ton and Wolfram Bender

The Radio Caroline Sales stand

Rob Olthof and Jan-Fr� Vos

Graham L. Hall, Jim Ross and Dave Francis (Radio Caroline)

Hans van Dijk, Chris Visser and Harm Koenders (Download Club)

Ruud and Gerard Doets

Peter Verbruggen and a German friend

Sietse Brouwer, Andrew Austin and Nigel Harris (Radio Caroline)

Pieter Damave

Hans Hogendoorn (Hans ten Hooge)

Jelle Boonstra and Hans Hogendoorn

Hans Hogendoorn, Jelle Boonstra, Pieter Damave and Ben Meijering

Wolfram Bender, Freddie Schorsch and friends

Nigel Harris (Stuart Russel)

Hans Knot and Nigel Harris

Dave Asher

 

Iemand moet het doen, en jij hebt het hem toch maar weer geflikt, Hans. Een groot aantal fans samenbrengen met een aantal gasten van enige naam, die een paar uur lang samen praten over zaken tussen droom en zoete herinnering. Lekker rommelig, met een lichte structuur, in een opperbeste toegankelijke sfeer. Dan organiseert de rest zich vanzelf. Zelfs de zaalakoestiek liet zich na een tijdje beteugelen. Het was een leuke dag!

Hans Hogendoorn (bijdrage in de zeezender nieuwsgroep)

 

 

Radio Day pictures from more than 3 decades

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum & Datenschutzerklärung